fedogoa O Deme)T Nogooa Jiea Cegea fisekEI DekE*T DerojO HedegelejeI
2016-02-04
DomdegobuA feiime( oa Holooa SomO iia Melcioa foiIT Demjia HedegelejO, foibE* oa fedogoa Soiroit I DemegelejO firehsea Demegea O bEa DerodesO iI Cegea fisekEI DekE*T MoiehkElea foiledekEhsea bEii%T. fiehkuhsea iie*, SomO Jia Jiea BiK fedogoa Soiroit oa Deme)T JI Mededeit BleeO, Moehgo& fedogoa O Deme)T iI NerelejO, DenijO SoreeO dO CO fecI HolBeede& DeI DedoI foikEI DeokEt Soyo& oa Doreseee& BljO, HoiicI foiIT dO foilede%T kEjO SomO iia Jese( Dero)T Je, CoeedobEgedo* YeribEI. Holooa SomO DoisiyedO Hea feiime( oa Deiicia bEiisa iia Hosigoa O Goo& SomO kEmehdedeit bEiieesea BikEoa fna SomO iia kua O fedogoa Soiroit NI DebEeo* Serea Deme)T DeI bEiijeI. folea foiIT DemjijO firehsea fna Deme)T iI SomO iia Nodo( DebuskE* oa Jiro( BiKI Cegea fisekEI iia Doi$ DO Deroeesea iie* DeKa I Dogorigoloa, Melcioa foibE* foibE* oa fedogoa O Deme)T JI Demegelea foiledekEhsea bEii%T. fna Senegecile)T JI SomO iia Moria SPrDA, foyegecioa oa HolBgea O DeriKa Se, MoiehkEbEdO Gergeeesea BikEoa Deme)T Do_ BirI JI DelkEreehKI Denilcegoloeesea, Denia MedeKI Jia No^ I CO kEbleKlK bE* bEleoekEjO bEii)T fejeI. DomdegobuA feiime(, Do, fooeeeeedoye)T
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit