33 dekuA fode) t iia << Blo* ComO >> iia DeriKa Zeehne& I Ce, frdenibEgedo* KirdebEI
2016-02-04
Moehgo& oa Jokuyelcioa oa fble& fca Ji& BirI Jokuyea bEiigolde( << Blo* ComO >> foa O Silideit Siloit SilgeregoleeO folemjileldO Negedo^ fna Mieeme* Gere( DO, folegeebEgedo* Hode% t 33 dekuA fode) t bEa Blo& t. SeK& oa Ji& ooa DO YekEt Doilo$ feiime( ooa DO << feiilcileeesea >> << Blo* ComO >> Negedo^ I foinO Ji& YekEt JokuyelcI De, NecoeedorjI iia Meedolehsea O 110 Ji& oa DeokEa foI, DoirO iia ZeehneldO JokuyelcI De, SeehkEt iia Meedolehsea O 100 Ji& oa foI iI Dokuyeldogoloa, foehsieecI, Jokuyelcioa I fileKO foiiredogoleeO fKdea fca folegeebEgedo* Hode% t Jokuyea YeBgoleeO bE* SiioeBrilehsea bEii% t. << Blo* ComO - 2016 >> Negedo^ oa DeKskE& oa Zedoa dO 33 firegO NeiireeecI DoejO, Siloit iiea foehsieeesea fca Doi$ feiime( oa foogo&, firegO NeiireeecI CebEhwci* oa frdenibEgedo* DeriKa bEiirI fjelejO Yeehjiel~emO iia kEsihdO NeiireeecI iia f-ehnekEt iI DelebEI. fna fode) t iia << Blo* ComO >> dO, Do_ Negedo^ oa DeriKa ZeehneldO Ki, frdenibEgedo* DedA, firegO NeiireeecI Mo, foyeesoikEt GorbEt, fo, CeedO - feyosI DoirbEt, L~e, Geejola DeBdoge* DO Do_ Do_ Silgereeesea Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit